اخبار انجمن

انجمن پوشاک مدارس فعال شد - ضرورت ساماندهی لباس دانش‌آموزان

1398/04/19

حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: انجمن تخصصی پوشاک مدارس می‌تواند جامعه متصدی این حوزه در آموزش‌وپرورش را رصد و پایش کند و سپس در مسیر ساماندهی لباس دانش‌آموزان گام بردارد.

ادامه خبر

لباس دانش‌آموزان نیاز به ساماندهی دارد-الصاق نوار شایسته نیست

1398/04/16

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر لزوم نیازسنجی و ساماندهی موضوعاتی همچون لباس دانش‌آموزان در راستای همراهی با انجمن پوشاک مدارس تأکید کرد.

ادامه خبر

تأکید بر صیانت از حقوق شهروندی دانش‌آموزان در سایه آموزش‌های انجمن پوشاک مدارس

1398/04/15

سعید محمدی تک‌آبی می‌گوید باید سطح آگاهی دانش‌آموزان در زمینه آشکارسازی لباس فرم مدارس و دیگر ملزومات مورداستفاده یک دانش‌آموز افزایش یابد.

ادامه خبر

اثرگذاری پوشاک مدارس در تمامی شئون زندگی دانش‌آموزان

1398/04/01

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور بر ضرورت شکل‌گیری انجمن پوشاک مدارس در راستای انجام یک سلسله اقدامات و مأموریت‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی تأکید کرد.

ادامه خبر

انتشار اهداف انجمن فرهنگی هنری طراحان و تولیدکنندگان پوشاک مدارس ایران

1398/03/31

اهداف و مأموریت‌های کلان انجمن فرهنگی هنری طراحان و تولیدکنندگان پوشاک مدارس ایران در این مطلب منتشر می‌شود.

ادامه خبر

انجمن پوشاک مدارس همراه با ارزش‌های جامعه گام بردارد

1398/03/27

سیده فاطمه ذوالقدر گفت: توجه به ذوق و سلیقه نوجوانان و تلفیق آن با ارزش‌های جامعه می‌تواند از مهم‌ترین اهداف انجمن فرهنگی هنری طراحان و تولیدکنندگان پوشاک مدارس ایران باشد.

ادامه خبر

فراخوان عضویت در انجمن فرهنگی طراحان و تولیدکنندگان پوشاک مدارس

1398/03/21

انجمن پوشاک مدارس ایران در راستای ثبت‌نام اعضا در بخش‌های مختلف مندرج در آئین‌نامه این انجمن فراخوان داد.

ادامه خبر