اتخاذ راهبردهای آموزشی در انجمن پوشاک مدارس ایران

اتخاذ راهبردهای آموزشی در انجمن پوشاک مدارس ایران

1399/03/07

دبیر کارگروه آموزش انجمن پوشاک مدارس ایران در گفت و گو با مهر گفت: با تدوین اصولی سرفصل‌های آموزشی مورد نیاز، به دنبال اصلاح کاستی‌ها و چالش‌ها در حوزه پوشاک مدارس کشور هستیم.

اتخاذ راهبردهای آموزشی در انجمن پوشاک مدارس ایران

آزاده آریایی؛ دبیر کارگروه آموزش انجمن فرهنگی هنری طراحان و تولیدکنندگان پوشاک مدارس ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، درباره برنامه‌های آموزشی چنین توضیح داد: از ابتدای شکل‌گیری انجمن پوشاک مدارس، رویکردهای جدید و متنوعی در مسیر تأکید بر مفاهیم کلیدی همچون طرح، نقش، رنگ، پارچه و الگوی مناسب با تکیه‌بر مؤلفه‌های علمی، فرهنگی و تخصصی در زمینه لباس فرم دانش‌آموزان کشور پیش رویمان قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور اعضای هیئت‌مدیره انجمن، روند مدون و متمرکزی به‌منظور برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه پوشاک مدارس ایجاد شد.

آریایی با توجه به اینکه مطالعه وضعیت موجود در حوزه پوشاک مدارس از اهم اولویت ما در کارگروه آموزش است، اظهار کرد: بدیهی است که در این مسیر اگر از تحقیق، نیازسنجی و بررسی وضع موجود غفلت می‌کردیم، نوعی سلب مسئولیت از چشم‌انداز و اهداف خطیر انجمن بود؛ درنتیجه تلاش کردیم در وقت مقتضی با شناسایی چالش‌های موجود، موضوعات و رویکردهای ساختاریافته را در بحث تعیین سرفصل‌های آموزشی لحاظ کنیم.

دبیر کارگروه آموزش انجمن پوشاک مدارس به برگزاری جلسات متعدد با جمعی از روانشناسان، طراحان، تولیدکنندگان، فعالان صنعت نساجی و فرهنگیان به‌منظور طراحی سرفصل‌های آموزشی موردنیاز در حوزه پوشاک مدارس، اشاره کرد و گفت: بر اساس تبیین برخی موضوعات و پیرو جلسات انجام‌گرفته، سرفصل‌هایی همچون الگوسازی و تکنولوژی دوخت با توجه به ارگونومی و آناتومی حرکتی دانش‌آموزان در گروه‌های سنی و جنسیتی مختلف، استفاده از خط و رنگ با توجه به روانشناسی کودک و نوجوان، روانشناسی آموزشی در طراحی لباس مدارس، شناخت نمادها و نشانه‌های بومی و استفاده مناسب از آن‌ها در ساختار پوشاک مدارس، استانداردسازی در روند سایزبندی پوشاک مدارس، مجموعه‌سازی، تأثیرات رنگ‌ها در سیستم آموزشی، تأثیر خط و رنگ لباس دانش‌آموز در فرآیند آموزش و بررسی تأثیر استفاده از خطوط به لحاظ روان‌شناختی و وجهه اجتماعی اداری در آینده و تحصیل دانش‌آموز را برای مرحله نخست دوره‌های آموزشی انجمن در نظر گرفته‌ایم.

آریایی افزود: آموزش، رکن اصلی در مسیر ارتقای سطح کیفی پوشاک مدارس کشور است که با تدوین اصولی سرفصل‌های موردنیاز، به دنبال اصلاح کاستی‌ها در حوزه پوشاک مدارس کشور هستیم و به‌زودی با انتشار فراخوان آغاز ثبت‌نام، دوره‌های آموزشی انجمن در تهران و سپس در دیگر شهرها آغاز خواهد شد.

او در پایان گفت: امید است با قرار گرفتن در مسیر درست آموزش، مصادیق فرهنگی در زمینه پوشاک مدارس نیز با موفقیت دنبال شوند و در ادامه شاهد ظهور و بروز مؤلفه‌ها و مفاهیمی ارزشمند و مبتنی بر فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی در لباس دانش آموزان کشور باشیم.